Diensten

Bemiddeling

Bij aan- en verkoop van onroerend goed, en met name van landelijk onroerend goed, is specifieke kennis vereist.

Beheer

Van oudsher zijn rentmeesters degenen die het beheer verzorgen van landelijk vastgoed.

Pachtzaken

De rechten en plichten van pachters en verpachters zijn voor velen nogal eens onduidelijk.

Onteigeningsbegeleiding

De Noordelijke Rentmeesters hebben ruime ervaring in de begeleiding bij onteigeningszaken en de minnelijke verwerving van gronden daar aan voorafgaand.   

Bedrijfsverplaatsing

Door de onttrekking van agrarische grond is een groeiend aantal agrarische bedrijven genoodzaakt om zijn bedrijfsactiviteiten te verplaatsen.

Bedrijfsbeeindiging

Geen bedrijfsopvolger? Veranderende grondprijzen, dalende inkomsten, toeslagrechten, Mest- en andere regelgeving, 

Taxaties

Voor alle soorten taxatie’s in het landelijk gebied kunt u bij de Noordelijke Rentmeesters B.V. terecht.