visual4_0_0.png

Wat doet Noordelijke Rentmeesters voor TenneT TSO B.V.

TenneT TSO B.V. is de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet. Ten behoeve van diverse projecten zijn wij betrokken bij het vestigen van zakelijke rechten (zogenaamde opstalrechten) voor onder- en bovengrondse kabelverbindingen, het aanzeggen van uit te voeren werkzaamheden aan de hoogspanningsverbindingen, het maken van afspraken over de uitvoering van deze werkzaamheden en het treffen van schaderegelingen voor geleden (gewas)schade.