visual3_0_0.png

MENSINGEWEER, Melkveehouderij

VERKOCHT:

Goed verkaveld melkveehouderijbedrijf van 35.68.17 hectare;


Landerijen aaneengesloten, gebouwen centraal op de kavel;

Prima kleigrond, 25-40% afslibbaar;

Grotendeels ook geschikt als bouwland;

Inlichtingen: Kantoor Winsum, de heer M. Pijlman


Terug