visual2_0_0.png

Pachtzaken

De rechten en plichten van pachters en verpachters zijn voor velen nogal eens onduidelijk. Pachtwetgeving is ingewikkeld. Gezien de belangen ontstaan er nogal eens conflicten tussen partijen. Hierbij kunt u denken aan geschillen over de hoogte van de pachtsom, het onderhoud van het gepachte, het voorkeursrecht van de pachter, pachtovername en verdeling van melk-, en suikerquota.

De Noordelijke Rentmeesters zijn zeer goed thuis in het pachtrecht en hebben ruime ervaring in het oplossen, behandelen en adviseren bij dergelijke conflicten.