visual3_0_0.png

Onteigeningsbegeleiding

De Noordelijke Rentmeesters hebben ruime ervaring in de begeleiding bij onteigeningszaken en de minnelijke verwerving van gronden daar aan voorafgaand. Het is verstandig vanaf het eerste moment dat een overheidsinstantie aanklopt om grond te verwerven voor bijvoorbeeld de aanleg van een weg, bedrijventerrein, woonwijk en wat dies meer zij, deskundige hulp in te roepen. In nagenoeg alle gevallen kent de kopende partij hiervoor een tegemoetkoming in de kosten (normaliter 100% van de gemaakte kosten van deskundige bijstand door de Noordelijke Rentmeesters).
Deskundige begeleiding door de Noordelijke Rentmeesters verzekert u er van dat u het onderste uit de kan krijgt!

Heeft u vragen over onteigening? Neem vrijblijvend contact op met een van onze rentmeesters!