visual4_0_0.png

Bemiddeling bij aan- en verkoop

Bij aan- en verkoop van onroerend goed, en met name van landelijk onroerend goed, is specifieke kennis vereist. Kennis van de markt, prijsontwikkelingen, wet- en regelgeving, productie- en toeslagrechten, en ga zo maar door.

De Noordelijke Rentmeesters beschikken over ruime ervaring in de vastgoedsector en zijn goed ingevoerd in wet- en regelgeving. Wij zijn u dan ook graag van dienst bij de aan- en/of verkoop van uw onroerend goed. De Noordelijke Rentmeesters streven altijd naar en vertrouwensrelatie met hun opdrachtgevers, om op die manier datgene te kunnen doen dat op dat moment het beste is voor haar opdrachtgevers. Wij besteden dan ook veel tijd aan het inventariseren van de wensen en verlangens van onze opdrachtgevers.

Vanzelfsprekend wordt de vertrouwensrelatie versterkt door te werken met heldere, duidelijke afspraken en tussentijdse rapportage.

Op deze wijze zijn wij actief op de agrarische en de niet-agrarische grondmarkt. De Noordelijke Rentmeesters bemiddelen onder meer bij aan- en verkoop van complete landbouwbedrijven en van losse percelen landbouwgrond, melkquotum en suikerbietenquotum. Verder bemiddelen wij bij verkoop van uw agrarische onroerende zaken voor woningbouw, bedrijventerreinen, natuur en recreatie. Ook hebben wij ruime ervaring in de verkoop van verpachte landerijen. Wij voeren hierbij, in nauw overleg met u, de onderhandelingen en staan u met raad en daad terzijde. Wij zorgen ook hier voor heldere duidelijke overeenkomsten en contracten en zullen zorgen voor zoveel mogelijk waarborgen en garanties.