visual3_0_0.png

Bedrijfsverplaatsing

Door de onttrekking van agrarische grond voor onder andere natuurontwikkeling, infrastructuur en stadsuitbreiding is een groeiend aantal agrarische bedrijven genoodzaakt om zijn bedrijfsactiviteiten te verplaatsen.

Tevens besluit een aantal ondernemers om, vanwege de beperkte uitbreidingsmogelijkheden op de huidige locatie, zelf vrijwillig te verplaatsen.

De Noordelijke Rentmeesters hebben een heldere visie op het verplaatsingsproces en weten wat de knelpunten van het proces kunnen zijn. In samenspraak met u stellen wij een verplaatsingsplan op waarbij niet alleen rekening gehouden wordt met de financiële, juridische en fiscale zaken, maar ook met de persoonlijke aspecten.